Πως να αναγνωρίζεις ένα χειριστικό άτομο

συναισθηματική χειραγώγηση

Η αυτοπροστασία από τα χειριστικά άτομα είναι άκρως σημαντική κυρίως στη συναισθηματική σχέση αφού είναι σε θέση να μας εξουθενώσουν σε ψυχικό επίπεδο. Οι ενέργειες των χειριστικών ατόμων έχουν στόχο  αποκλειστικά το προσωπικό τους όφελος και το επιτυγχάνουν μέσα από την χειραγώγηση και την παραπλάνηση του συνομιλητή τους.Τα άτομα αυτά, δεν εκφράζουν ποτέ στα «θύματά»  τους τελικούς  στόχους τους, τις πραγματικές  σκέψεις τους και τις ιδέες τους.

Κρύβει λοιπόν τις μύχιες σκέψεις του από το θύμα και αρχίζει να επιδρά πάνω του σιγά σιγά με τεχνικές που αρχικά εμφανίζονται ως απλά αιτήματα που δεν δεσμεύουν και που δεν «μπορείς να πεις και όχι».
Σταδιακά αρχίζουν να γίνονται όλο και πιο απαιτητικοί  με αποτέλεσμα κάποια στιγμή το θύμα να βρεθεί εγκλωβισμένο σε πολύπλοκες καταστάσεις.
Τα χειριστικά άτομα επωφελούνται από  την   αγάπη των άλλων για ιδιοτελείς σκοπούς.
Δεν αισθάνονται ενοχές γι’ αυτό που κάνουν γιατί τα πάντα είναι σχεδιασμένα για την ικανοποίηση του Εγώ τους.

Advertisements