Τι είναι το Γενεόγραμμα

Το γενεόγραμμα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την αυτογνωσία, για να «μάθουμε», να γνωρίσουμε ένα άτομο και να γνωρίσουμε την οικογένεια.
Το γενεόγραμμα αποτελεί μια γραφική αναπαράσταση του οικογενειακού δένδρου και συχνά χρησιμοποιείται ως εργαλείο «μελέτης της οικογένειας».
Είναι επίσης πολύ χρήσιμο γιατί επιτρέπει να βλέπουμε σε γραφική απεικόνιση όλη την οικογένεια μαζί.
Με την βοήθεια της οπτικής επεξεργασίας μπορούμε να «διαβάσουμε» και να «ξαναδιαβάσουμε» τις συνδέσεις και τις δυναμικές ενός ατόμου και της οικογενειακής του ομάδας.

«Από την εμπειρία μου έχω μάθει ότι όσο περισσότερο ο θεραπευτής γνωρίζει μια οικογένεια, τόσο περισσότερο η οικογένεια γνωρίζει τον εαυτό της και όσο περισσότερο γνωρίζει η οικογένεια, τόσο περισσότερο γνωρίζει  ο θεραπευτής»                             Murray Bowen (1979)

Ο Murray Bowen υπήρξε ο πρώτος που ανίχνευσε τη χρήση του γενεογράμματος στην ψυχοθεραπεία (συνέδριο οικογενειακής θεραπείας 1967).
Ο ίδιος υποστήριξε πως η ψυχολογική δυσφορία πηγάζει συχνά, από την έλλειψη διαφοροποίησης ενός ατόμου από τους άλλους και ιδιαίτερα από την οικογένειά του.
Από την οικογένεια προέλευσης, αρχίζει η διαδικασία της διαφοροποίησης του εαυτού και της ατομικότητας, δίνοντας μας τη δυνατότητα να νιώθουμε δεμένοι σε μια σημαντική συναισθηματική σχέση και παράλληλα μας αφήνει να απομακρυνθούμε από αυτήν, προχωρώντας στη ζωή, χωρίς να νιώθουμε ότι προδίδουμε την οικογένεια ή ότι η οικογένεια μας εγκατέλειψε.

Στην ψυχολογία το γενεόγραμμα έχει αμέτρητες μεθόδους χρήσεις από τις περισσότερες σχολές ψυχοθεραπείας ( συστημική, γνωστική, gestalt, solution focused therapy,κ.ά) με τρεις κύριους στόχους:

Διάγνωση
Χρησιμοποιείται από τον επαγγελματία για την οργάνωση και την κατηγοριοποίηση των κλινικών δεδομένων μιας οικογένειας προκειμένου να έχει μια συνολική εικόνα της ιστορίας του πελάτη.

Ψυχοθεραπεία
Η δομή της οικογένειας σχεδιασμένη από τον πελάτη, συνοδεύεται στη συνεδρία από την αφήγηση που ο ίδιος κάνει και με την συνεργασία του θεραπευτή αναλύεται, επανεξετάζεται και επαναδιατυπώνεται.
Με αυτόν τον τρόπο, το άτομο είναι σε θέση να ανακαλύψει τα διάφορα οικογενειακά πρότυπα, τις διάφορες διαγενεαλογικές σχέσεις
(π.χ. τριγωνοποιήσεις), τα επαναλαμβανόμενα σχήματα και γεγονότα, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αποκτήσει καινούργια «κλειδιά ανάγνωσης» της οικογενειακής του ιστορίας.

Προσωπική ανάπτυξη
Για να γνωρίσει κανείς τον εαυτό του και την ιστορία της οικογένειας του.

 

Advertisements