Θεραπευτική Αξία του Γενεογράμματος

Πέρα από την διαγνωστική του χρησιμότητα, το γενεόγραμμα προσφέρει σημαντικές θεραπευτικές δυνατότητες.Επιτρέπει τη δημιουργία μιας γραφικής εικόνας των σημαντικών σχέσεων στο πέρασμα του χρόνου και δίνει σε έναν δεύτερο χρόνο τη δυνατότητα να εντοπιστούν γεγονότα που επαναλαμβάνονται στην οικογενειακή ιστορία τουλάχιστον τριών γενεών.
Σε αυτή τη φάση είναι αναγκαία η συμβολή του θεραπευτή, ο οποίος μέσα από την υποθετική-διαισθητική διαδικασία, μπορεί να κατευθύνει τη προσοχή στην εμβάθυνση ορισμένων μερών του γενεογράμματος καθώς και να αξιολογήσει αν θα παραβλέψει κάποια άλλα μέρη του.
Η σύνταξη του γενεογράμματος αποτελεί  μια συγκεκριμένη δράση του θεραπευτή που μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για να αναλάβει τη φροντίδα του πελάτη του, για να τον βοηθήσει να διευρύνει την αυτο-συλλογιστική του ικανότητα και να κοιτάξει με νέο βλέμμα το παρελθόν.

Το γενεόγραμμα επιτρέπει να δοθεί ένα νόημα στο «εδώ και τώρα» στις οικογενειακές και προσωπικές ιστορίες του παρελθόντος.
Δουλεύοντας πάνω στο γενεόγραμμα, αγκαλιάζονται νέες προοπτικές για το μέλλον, καθώς φωτίζει ό,τι συνέβηκε «τότε».

Ένα γενεόγραμμα που πραγματοποιήθηκε σε κλίμα γνήσιας ακρόασης και σεβασμού, εμπλουτισμένο με ερωτήσεις, λογισμούς και συνδέσεις μεταξύ των στοιχείων, επιτρέπει να αναδειχθούν σημαντικά πρότυπα λειτουργίας, δημιουργεί νέες ιστορίες  ζωής και δίνοντας τη δυνατότητα αναδιασκευής του νοήματος των βιωμάτων,  να δημιουργήσει την αλλαγή.

Το γενεόγραμμα μπορεί να βοηθήσει στην ανάκτηση κυριαρχίας του προσωπικού παρελθόντος, κυρίως όταν αυτό βιώνεται ως αδυναμία, ως κάτι που πρέπει να κρυφτεί ή να ξεχαστεί.
Μέσα από μία νέα κατανόηση των «πραγμάτων που κληρονομήσαμε», μπορούμε να ξαναγράψουμε τη προσωπική μας ιστορία που αναγκαστικά είναι συνδεδεμένη με τη ζωή άλλων ατόμων.
Κατ΄αυτό το τρόπο, ρίχνοντας ένα νέο φως στο παρελθόν, το γενεόγραμμα γίνεται ένα εργαλείο για να ζήσουμε τις τωρινές μας σχέσεις με έναν νέο τρόπο και έχοντας ως εφόδιο ένα «κλειδί ανάγνωσης» για τις καταστάσεις που θα συναντήσουμε στο μέλλον.

Advertisements