Βιωματικά Εργαστήρια & Ομάδες Συνάντησης

Ο κύριος στόχος  των Ομάδων Συνάντησης και των Βιωματικών εργαστηρίων είναι η απόκτηση της επίγνωσης του πως να «εκφράσουμε» τον εαυτό μας και η προαγωγή της ισορροπίας στην ενότητα «σώμα-νου-σχέση»


ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ
Πρόκειται για ομαδικές συναντήσεις με στόχο τη διερεύνηση και εμβάθυνση, μέσα από μία βιωματική προσέγγιση, ειδικών θεμάτων όπως οι σχέσεις, η οικειότητα, η οικογένεια, η επικοινωνία, η δημιουργική διαχείριση των συγκρούσεων, η αυτοεκτίμηση, η ψυχική ανθεκτικότητα, η διεκδικητικότητα.
Ορισμένες φορές τα θέματα που διερευνώνται αφορούν συναισθηματικά ζητήματα όπως η αγάπη, ο φόβος, ο θυμός, η ενοχή, η συναισθηματική εξάρτηση.
Το ίδιο θέμα μπορεί να αντιμετωπισθεί σε μία και μόνο συνάντηση ή και σε μία σειρά συναντήσεων, ανάλογα με το χρόνο, το ενδιαφέρον και τις ανάγκες της ομάδας.

Πως διεξάγονται
Οι συναντήσεις ακολουθούν έναν ενεργό τρόπο εργασίας που ανάλογα ενσωματώνει τεχνικές όπως το γενεόγραμμα, τις συνειρμικές-προβολικές κάρτες, το storytelling, τη βιβλιοθεραπεία και τις ασκήσεις αντίληψης του εαυτού.
Το εργαστήριο περιλαμβάνει δύο φάσεις, όχι απαραίτητα διαδοχικές, αλλά που εναλλάσσονται μεταξύ τους:
τη βιωματική φάση και
τη φάση προβληματισμού και ανταλλαγής εμπειριών


ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
Οι Ομάδες Συνάντησης είναι ομάδες που αποτελούνται από άτομα που βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις στη ζωή τους και που μοιράζονται τον ίδιο στόχο.
Στις ομάδες αυτές ο κάθε συμμετέχων μπορεί να βρει πρακτική και συναισθηματική υποστήριξη.
Οι Ομάδες Συνάντησης διεξάγονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Carl Rogers.
H Ομάδα Συνάντησης έχει ως στόχο να διευκολύνει την επικοινωνία και την προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων.

Πως διεξάγονται
Οι άνθρωποι κάθονται σε κύκλο και μπαίνουν σε διάλογο ακούγοντας ο ένας τον άλλον μέσα σε ένα κλίμα σεβασμού, μη κριτικής και ασφάλειας, για το οποίο φροντίζει ο Ψυχολόγος-Συντονιστής.
Η Ομάδα Συνάντησης δεν προκαθορίζει θέματα συζήτησης, ο καθένας είναι ελεύθερος να επιλέξει τι θα πει, πότε και πόσο θα μιλήσει.
Αυτό που θεωρείται σημαντικό, είναι η αυθεντική και υπεύθυνη παρουσία των ατόμων που συμμετέχουν.
Στο πλαίσιο της συνάντησης της ομάδας, ο ρόλος του Ψυχολόγου είναι  να διευκολύνει και να ενθαρρύνει το διάλογο μεταξύ των ατόμων, εξασφαλίζοντας μια συνεπή και υπεύθυνη παρουσία.
Υποστηρίζει και συνοδεύει τους συμμετέχοντες κατά μήκος της διαδρομής της επεξεργασίας της προσωπικής τους ιστορίας, με στόχο την επανεργοποίηση των εσωτερικών τους πόρων.
Αυτός ο τρόπος  ύπαρξης σε μια ομάδα, προωθεί την ενδυνάμωση, την προσωπική ανάπτυξη, τη συναισθηματική αυτο-ρύθμιση, τη μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και προσωπική δύναμη, τις καλύτερες ικανότητες έκφρασης των προσωπικών συναισθημάτων και κάλυψης των προσωπικών αναγκών.

Στο χώρο μας οι  Ομάδες Συνάντησης απευθύνονται σε άτομα για:

Διαχείριση του άγχους

Αντιμετώπιση δυσκολιών στις σχέσεις

Χωρισμένους γονείς

Προσωπική Ανάπτυξη & Ενδυνάμωση

Η συμμετοχή στα Βιωματικά εργαστήρια και στις Ομάδες Συνάντησης είναι ανοιχτή σε όλους, αφού προηγηθεί μία δωρεάν συνάντηση γνωριμίας με τον Υπεύθυνο.

Τα προγράμματα για τα  Βιωματικά  εργαστήρια και τις Ομάδες Συνάντησης
2017-2018 έχουν αναρτηθεί στη σελίδα  Εκδηλώσεις του ιστότοπου
Για περισσότερες πληροφορίες και για κράτηση θέσεων:
( περιορισμένος αριθμός συμμετοχών, 10-12 άτομα)

Advertisements